หมวดหมู่

สร้างอาคารอัจฉริยะให้ฉลาดขึ้นได้ง่าย ๆ เป็นมิตรกับ ...

21/10/2020· เซ็นเซอร์มีบทบาทสำคัญในการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ เมื่อนำไปติดตั้งอยู่ภายในหรือภายนอกของอุปกรณ์ เซ็นเซอร์ก็จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ ...


EYC : TEMPERATURE HUMIDITY Transmitter

• MEMS sensor • Anticondensation and nicer longterm stability • Compact size and elegant outlook and easy to install on the wall THS07 : Temperature humidity transmitter for probe type • Probe type Temperature : PT100/NTC10K Humidity : 0 Output:humidity : 010V, 420mA / temp.:RTD (PT100Ω/NTC10K) 2meter cable


ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ NECTEC : National ...

เซ็นเซอร์ตรวจวัดความดัน (Pressure Sensor) เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดความดันของก๊าซหรือเหลว โดยเซ็นเซอร์จะส่งสัญญาณทางไฟฟ้าที่มีความสัมพันธ์กับความดัน ...


ทีมวิจัยเชิงอุตสาหกรรมบนซิลิกอนเทคโนโลยี (SIFRT) …

นายพุทธพล เพ็งพัด : เซ็นเซอร์วัดความชื้นที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีซีมอสเมมส์ CMOSMEMS รุ่นที่มีไมโครฮีตเตอร์ในตัว (CMOSMEMS humidity sensor integrated with …


เซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน พลังงานแสงอาทิตย์ Soil …

เซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน พลังงานแสงอาทิตย์ Soil Moisture Sensor Module ( แสดงค่าเป็น ...


เนคเทค มอบทุน โครงการวิจัยและพัฒนาเซ็นเซอร์อัจฉริยะด้วย ...

ชื่อโครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาเซ็นเซอร์อัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค(Smart Micro Electro Mechanical Systems (MEMS) Sensors RD Program) คณะวิจัย : นายอดิสร เตือน ...


Medical Fusion Oxygen CPAP Sensor เซนเซอร์ตรวจจับการไหลของ ...

คุณภาพสูง Medical Fusion Oxygen CPAP Sensor เซนเซอร์ตรวจจับการไหลของแก๊ส จากประเทศจีน, ชั้นนำของจีน เซ็นเซอร์ CPAP ออกซิเจนฟิวชั่นทางการแพทย์ สินค้า, ด้วยการ ...


[SENSORS]ระบบเซ็นเซอร์ต่างๆในสมาร์ทโฟนที่เราอาจจำเป็นต้อง ...

17/03/2018· [SENSORS]ระบบเซ็นเซอร์ต่างๆในสมาร์ทโฟนที่เราอาจจำเป็นต้องรู้ MIUI ทั่วไป Mi Community Xiaomi


Circuit design Moisture Sensor | Tinkercad

Circuit design Moisture Sensor created by Mycomycul with Tinkercad


เซ็นเซอร์อุณหภูมิ NTC ความไวแสงสูงเซ็นเซอร์ความร้อน …

คุณภาพสูง เซ็นเซอร์อุณหภูมิ NTC ความไวแสงสูงเซ็นเซอร์ความร้อน OMRON MEMS D6T1A02 สำหรับการวัดแบบไม่สัมผัส จากประเทศจีน, ชั้นนำของจีน เซ็นเซอร์อุณหภูมิ ...


เมมเบรนซีลเซ็นเซอร์ความดันอากาศอิเล็กทรอนิกส์, …

การแนะนำสินค้า. ptm1h ce ราคาถูกอุตสาหกรรมน้ำอากาศก๊าซเซ็นเซอร์ความดันของเหลวเป็นซิลิคอน mems เซ็นเซอร์วัดความเครียดซึ่งเป็นแก้วผูกมัดกับไดอะแฟ ...


[SENSORS]ระบบเซ็นเซอร์…

17/03/2018· [SENSORS]ระบบเซ็นเซอร์ต่างๆในสมาร์ทโฟนที่เราอาจจำเป็นต้องรู้ MIUI ทั่วไป Mi Community Xiaomi


เซ็นเซอร์ความดัน piezoresistive ซิลิคอนและแก๊สเหลวอายุการ ...

คุณภาพสูง เซ็นเซอร์ความดัน piezoresistive ซิลิคอนและแก๊สเหลวอายุการใช้งานยาวนาน จากประเทศจีน, ชั้นนำของจีน เซ็นเซอร์ความดันแบบ Piezo Resistive ตลาดสินค้า ...


เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย

เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายประกอบด้วยโหนดเซ็นเซอร์ที่ใช้พลังงานต่ำขนาดเล็กและระยะต่ำ เมื่อเร็ว ๆ นี้มีการสังเกตว่าด้วยการเปิดและปิดความ ...


ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ NECTEC : …

เซ็นเซอร์ตรวจวัดความดัน (Pressure Sensor) เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดความดันของก๊าซหรือเหลว โดยเซ็นเซอร์จะส่งสัญญาณทางไฟฟ้าที่มีความสัมพันธ์กับความดัน ...