หมวดหมู่

เอาต์พุต 4 ~ 20mA …

ค ณภาพส ง เอาต พ ต 4 ~ 20mA ว นาท เซ นเซอร อ ณหภ ม อ นฟราเรด14μm Spectral จากประเทศจ น, ช นนำของจ น เซ นเซอร อ ณหภ ม อ นฟราเรด ว นาท ส นค า, ด วยการควบค มค ณภาพอย างเข ม ...


Dräger Flame 2000 (IR)

Dräger Flame 2000 (IR) | 05 D119572016 ค ณสมบ ต ของ Dräger Flame 2570 ค อระยะเวลาตอบสนองท ส นมากและวางใจ ได เป นอย างย งว าจะไม เก ดส ญญาณเต อนเท จ อ ปกรณ ตรวจจ บเปลวไฟ IR สามต


อินฟราเรดมีกี่แบบ การใช้อินฟราเรดมีวิธีไหนบ้าง ...

ช่วงที่1 ช่วงคลื่นสั้น (NIR) มีความยาวคลื่น 7 – ไมโครเมตร โดยมักนำมาใช้ในงานถ่ายภาพความร้อน. ช่วงที่2 ช่วงคลื่นกลาง (MIR) มีความยาว ...


DrägerSensor EC เซนเซอร์ไฟฟ้าเคมี

DrägerSensor EC เซนเซอร์ไฟฟ้าเคมี. การตอบสนองอย่างรวดเร็ว – ความถูกต้องสูง – ความเสถียรสูง – อายุใช้งานยาวนาน เซนเซอร์ไฟฟ้าเคมีของ ...


IR sensors with laser sighting for demanding temperature …

เป นนว ตกรรมเซ นเซอร IR เล งเลเซอร ค จุดที่เล็กที่สุดจาก mm. ทนอุณหภูมิสูงได้ถึง 85 ° C โดยไม่ต้องระบายความร้อน


IR Infrared Obstacle Avoidance Sensor Module …

IR Infrared Obstacle Avoidance Sensor Module เซ นเซอร ตรวจจ บว ตถ (IR SenSor) ม ของในไทยพร อมส งท นท !!!!! พัน


Infrared temperature sensors for universal measurements …

IR sensor for extremely hot ambient temperatures – thermoMETER CThot. คุณลักษณะ. ช่วงการวัด (° C): 40 ถึง 975. ความละเอียดแสง: 2:1 หรือ 10:1. สเปกตรัมช่วง 8 ถึง 14µm. ทนอุณหภูมิสูงได้ถึง 250 ...


เครื่องตรวจจับ IR ชนิดต่าง ๆ มีอะไรบ้าง

เคร องตรวจจ บ IR ชน ดต าง ๆ ม อะไรบ าง อ นฟราเรดหร อเคร องตรวจจ บ IR ...


IR เทอร์โมมิเตอร์เซนเซอร์เซ็นเซอร์อุณหภูมิ ...

IR เทอร โมม เตอร เซนเซอร เซนเซอร อ ณหภ ม อ นฟราเรดแบบไม ส มผ ส เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดความแม่นยำสูงการวัดที่แม่นยำ


เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ กุลนิษฐ์ แสงสว่าง

Infrared Proximity Sensor เป นเซนเซอร ว ดระยะท ใช หล กการสะท อนของคล นอ นฟาเรด สามารถกำหนดระยะในการทำงานได โดยปร บค าท Potentiometer ทำงานในช วง 380 CM Output เป นแบบ Digital ใช ไฟเล ยง 5V ...


Infrared sensors [ เซ็นเซอร์อินฟาเรด ] : พฤษภาคม 2016

Infrared ค อคล นแม เหล กไฟฟ าท ม ความถ อย ในช วง 1011 – 1014 เฮ รตซ หร อความยาวคล น 103 – 106 เมตร เร ยกว า ร งส อ นฟราเรด หร อเร ยกอ กอย างหน งว า คล นความถ ส น (Millimeter waves) ซ งจะม ...


เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว (Motion Sensor) เซ็นเซอร์…

เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว (Motion Sensor) เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว เป็นอุปกรณ์ที่แปลงการตรวจจับความเคลื่อนไหวเป็นสัญญาณไฟฟ้า ...


ACS712 โมดูลเซ็นเซอร์กระแส 5A 20A 30A ช่วง ACS71205B เซ็นเซอร์…

ค ณภาพส ง ACS712 โมด ลเซ นเซอร กระแส 5A 20A 30A ช วง ACS71205B เซ นเซอร กระแส Hall Effect จากประเทศจ น, ช นนำของจ น ACS712 โมด ลเซ นเซอร กระแส ส …


ค้นหา เซ็นเซอร์irหุ่นยนต์ ที่น่าทึ่งสำหรับการรักษา ...

เก ยวก บผล ตภ ณฑ และซ พพลายเออร : ย นด ต อนร บส ข นส งท ครอบคล ม สายผล ตภ ณฑ เซ นเซอร irห นยนต ท เพ อความปลอดภ ยท เข มงวดข นและการตรวจจ บท เพ มข น ค ณภาพข ...


รังสีอินฟราเรด (Infrared Radiation : IR) ประโยชน์ และอันตรายจาก ...

ร งส อ นฟราเรด หร อ ร งส ความร อน (Infrared Radiation, IR) เป นคล นแม เหล กไฟฟ าท ถ กค นพบคร งแรกในป ค.ศ. 1800 โดยน กว ทยาศาสตร ชาวอ งกฤษ ช อ Sir …


เซ็นเซอร์อินฟราเรด Pir ช่วง 6 ม. พร้อมฝาปิดโพลี ...

ค ณภาพส ง เซ นเซอร อ นฟราเรด Pir ช วง 6 ม. พร อมฝาป ดโพล คาร บอเนตท ป องก นร งส ย ว จากประเทศจ น, ช นนำของจ น เซ นเซอร อ นฟราเรด Pir ตลาดส ...


12μm 1280x1024 โมดูลเซนเซอร์กล้องความร้อน Uncooled ความไวแสงสูง

ง 12μm 1280x1024 โมด ลเซนเซอร กล องความร อน Uncooled ความไวแสงส ง จากประเทศจ น, ช นนำของจ น 1280x1024 Uncooled กล องความร อน 50mK โมด ลเซ นเซอร ความร อนกล อง ...


Ir เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวอินฟราเรด220โวลต์นำ ...

Ir เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวอินฟราเรด220โวลต์นำสวิทช์ไฟควบคุมโมดูลร่างกายอัตโนมัติเปิดปิดไฟ86มิลลิเมตร , Find Complete Details about Ir เซ็นเซอร์ตรวจจับการ ...


EO / IR เซ็นเซอร์หลายตัวระบบรักษาความปลอดภัย ElectroOptical …

ระบบกล้อง PTZ EO / IR แบบหลายเซ็นเซอร์ความปลอดภัยทางแสงไฟฟ้า Electro เป็นเครือข่าย IP อัจฉริยะ. เป็นอุปกรณ์ตรวจจับและจดจำเป้าหมาย ...


ประโยชน์ของรังสีอินฟราเรด – Infrared Radiation (IR)

1. ด านอ ตสาหกรรมอาหาร การอบแห ง ร งส อ นฟราเรดไกลม สามารถให ความร อน และทะล ผ านเข าไปในอาหารได มาก จ งประย กต ใช สำหร บการอบแห งอาหารต างๆ เช น เมล ...


เอาต์พุต 4 ~ 20mA วินาทีเซ็นเซอร์…

ค ณภาพส ง เอาต พ ต 4 ~ 20mA ว นาท เซ นเซอร อ ณหภ ม อ นฟราเรด14μm Spectral จากประเทศจ น, ช นนำของจ น เซ นเซอร อ ณหภ ม อ นฟราเรด ว นาท ส นค า, ด วยการควบค มค ณภาพอย างเข ม ...


Gimbal Eo Ir Camera Gyro Stabilizer, ระบบเซ็นเซอร์ Eo Ir 2 แกน

ค ณภาพส ง Gimbal Eo Ir Camera Gyro Stabilizer, ระบบเซ นเซอร Eo Ir 2 แกน โรงงาน จากประเทศจ น, ช นนำของจ น Gimbal Eo Ir Camera Gyro Stabilizer, ระบบเซ นเซอร Eo ...


อินฟราเรด วิกิพีเดีย

ร งส อ นฟราเรด (อ งกฤษ: Infrared (IR)) ม ช อเร ยกอ กช อว า ร งส ใต แดง หร อร งส ความร อน เป นคล นแม เหล กไฟฟ าท ม ความยาวคล นอย ระหว างคล นว ทย และแสงม ความถ ในช วง 10 11 – 10 ...


Infrared sensors [ เซ็นเซอร์อินฟาเรด ] : พฤษภาคม 2016

Infrared คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่อยู่ในช่วง 1011 – 1014 เฮิรตซ์ หรือความยาวคลื่น 103 – 106 เมตร เรียกว่า รังสีอินฟราเรด หรือเรียก ...


DIYMORE | อินฟราเรด IR PIR เซนเซอร์สวิตช์โมดูล เซนเซอร์…

ลักษณะ: ผลิตภัณฑ์ของเราใช้เซ็นเซอร์และวงจรภายในที่นำเข้าขั้นสูงที่สุด เมื่อคนเดินถนนเข้าสู่ช่วงการตรวจจับ แสงจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ ...


เซ็นเซอร์อินฟราเรดแบบพาสซีฟคืออะไร?

เซ็นเซอร์อินฟราเรดแบบพาสซีฟ (PIR) เป็นอุปกรณ์ประเภทออพติคอลที่ตรวจจับความยาวคลื่นแสงเกินกว่าที่มนุษย์มองเห็น …