หมวดหมู่

Blynk/ at master · DIYofThings/Blynk ...

Cannot retrieve contributors at this time. 54 lines (46 sloc) KB. Raw Blame. Open with Desktop. View raw. View blame. define BLYNK_PRINT Serial. // ขาที่ต่อกับ ultrasonic sensor. define TRIGGER_PIN 5.


How to Use PIR Sensor with NodeMCU ESP8266 ...

A Passive Infrared (PIR) sensor is a popular sensor for detecting the presence of a person. This is a type of proximity sensor although you may also call it a motion sensor. This tutorial aims to guide you in using a PIR sensor with your NodeMCU ESP8266 WiFi board. Introduction The human body emits infrared …


PIR Motion Sensor with BlynkNodeMCU Robo India ...

Following steps are to be performed on Blynk App. Create a new project and give it name Motion Detector and then Select device “NodeMCU”. Add widget “Notification” to get notification of motion detection. As the Motion Detector sends data continously, we can receive Blynk notification as many time as well.


Gravity__Analog_Dissolved_Oxygen_Sensor_SKU_SEN0237DFRobot

SEN0013 Sharp GP2Y0A02YK IR ranger sensor 150cm SEN0014 Sharp GP2Y0A21 Distance Sensor 1080cm SEN0085 Sharp GP2Y0A710K Distance Sensor 100550cm DFR0094 Digital IR Receiver Module DFR0095 DIGITAL IR Transmitter Module SEN0018 Digital Infrared motion sensor DFR0107 IR Kit SEN0264 TS01 IR Thermal Sensor (420mA)


การใช้งาน IR Infrared Obstacle Avoidance Sensor Module

Oct 09, 2016· โมดูลเซ็นเซอร์แสงสำหรับตรวจจับวัตถุกีดขวาง IR Infrared Obstacle Avoidance Sensor Module โดยโมดูลนี้ จะมีตัวรับและตัวส่ง infrared ในตัว ตัวสัญญาณ(สีขาว) infrared จะส่งสัญญาณออกมา ...


เริ่มต้น IoT App ด้วย Blynk – ThaiEasyElec''s Blog

เริ่มต้นใช้งาน Blynk. 1. ดาวน์โหลด App Blynk. 2. เปิดแอพ Blynk และ สมัครใช้งาน. 3. สร้างแอพพลิเคชันระบุการใช้งานแอพ ***หลังจากสร้างเสร็จ Application จะ ...


โปรเจคเครื่องมือตรวจวัด (PMS5003ST) ด้วย ESPino32 และ ...

Nov 09, 2020· PMS5003ST Dust Formaldehyde, Temperature and Humidity Sensor (ESEN298) จำนวน 1 pcs เป็นเซ็นเซอร์ตรวจวัดฝุ่นที่สามารถวัดค่า และ PM10 โดยเซ็นเซอร์วัดค่าอนุภาคของฝุ่นที่มี ...


สร้างเครื่องนับจำนวนด้วยบอร์ด ESPino – ThaiEasyElec''s Blog

Mar 19, 2021· Photoelectric Sensor (EFDV285) จำนวน 1 pcs เซ็นเซอร์ประเภทอินฟราเรดที่มีระยะการทำงานที่ 3 – 50 ซม. สัญญาณรบกวนมีผลน้อยเนื่องจากเป็นแสงอินฟราเรด ง่ายต่อการนำไปประกอบ ...


ระบบรดน้ำกระเทียมอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และควบคุม ...

Blynk เป็นระบบสั่งการผ่านสมาร์ทโฟน นำระบบที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์ให้ผู้ใช้งานทดสอบ ทดลองใช้งานและประเมินผล ... เซ็นเซอร์น้ำ ...


Blynk (legacy) Apps on Google Play

Blynk (legacy) Control Arduino, ESP8266, ESP32, NodeMCU, Particle Photon, Raspberry Pi, and other microcomputers with the smartphone over the Internet. Bluetooth and BLE supported too. Create beautiful interfaces with widgets like buttons, knobs, graphs, displays and many more!


ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Current Sensor (เซ็นเซอร์วัด ...

I = Vshunt / Rshunt และสามารถวัดได้ทั้งไฟ DC และ AC. 2. Hall Effect Sensor­. ภาพแสดงวงจรเบื้องต้น การวัดกระแสโดยใช้ ภาพแสดงเซ็นเซอร์ Hall effect ภายในชิปตระกูล ACS ...


ESP32CAM Blynk Motion Sensor Security Camera with Notification

Jun 10, 2020· Blynk App setup for this ESP32CAM Blynk Project. In the tutorial video, I have explained how to use the Blynk app to control the motion sensor security camera in detail. Steps for the Blynk App setup: Open the project in the Blynk AppClickon the “+” icon on the top. Select the Image Gallery Widget from the Widget Box.