หมวดหมู่

XLamp® XPL LEDs CreeLED, Inc. LED Lighting White | Online …

Browse DigiKey''s inventory of XLamp® XPL LEDsLED Lighting White. Features, Specifications, Alternative Product, Product Training Modules, and Datasheets are all available. เข าส ระบบ หร อ ลงทะเบ ยน


V22 Array Series Bridgelux Chip On Board (COB) | Online …

V22 Array Series V Series LED Array Bridgelux The V Series LED Array products deliver high quality light in a compact and costeffective solidstate lighting package. These ChiponBoard (CoB) arrays can be efficiently driven at twice the nominal drive current ...


UVM30A Ultra Violet (UV) Sensor Module เซ็นเซอร์แสง UV …

UVM30A เซ นเซอร ว ดแสง UV Ultra Violet สำหร บ Arduino ใช ตรวจว ดระด บแสง UV ให เอาต พ ตออกมาเป นแรงด นไฟฟ าช วง 01V เพ อใช ในการแทนค าในตารางค า UVIndex เซ …


ผู้จัดจำหน่าย ออปติคัลเซนเซอร์ Ambient Light, IR, UV …

รายการผล ตภ ณฑ ออปต ค ลเซนเซอร Ambient Light, IR, UV Sensors ซ อช นส วนอ เล กทรอน กส ออปต ค ลเซนเซอร Ambient Light, IR, UV Sensors ท ค ณต องการจากต วแทนจำหน ายอ ปกรณ อ เล กทรอน กส ...


abdou now online''s (abdoualittlebit) profile on Instagram • 12 …

1,239 Followers, 304 Following, 12 Posts See Instagram photos and videos from abdou now online (abdoualittlebit)


Grove Sunlight Sensor Arduino, ขาย Arduino, Arduino, Arduino …

The Si1145 is a lowpower, reflectancebased, infrared proximity, UV index and ambient light sensor with I2C digital interface and programmableevent interrupt output. This device offers excellent performance under a wide dynamic range and …


GY8511 UV Sensor (Ultraviolet Sensor Module) for Arduino …

GY8511 UV Sensor Ultraviolet Module for Arduino โมด ลเซนเซอร แสง UV Ultraviolte ให ส ญญาณเอาต พ ตเป นแบบ analog ใช ไฟเล ยง ค าธรรมเน ยม % + 11 THB การชำระผ าน PayPal ค ณไม จำเป นต องแจ งชำระเง น เน องจาก ...


Electronic Components Distributor Development Tools Product …

Maker/DIY, Educational. DigiKey stays with its roots as a company for hobbyists, now known as makers. Explore small robots, buildityourself kits, wearables, and educational kits here to expand your knowledge and creativity.


LUXEON M and LUXEON MZ Series Lumileds LED Lighting …

Browse DigiKey''s inventory of LUXEON M and LUXEON MZ SeriesLED Lighting White. Features, Specifications, Alternative Product, Product Training Modules, and Datasheets are all available. บ ญช ผ ใช คำส งซ อและรถเข นของฉ น